Corona Update

Nederlandse vlag

Beste gasten, klanten en bezoekers, 19-05-2020 Hoera! Goed nieuws tijdens de persconferentie. “Ik wil benadrukken dat we de ruimte met elkaar hebben verdiend. Versoepeling van de maatregelen maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden.” – aldus Mark Rutte. Op 1 juni 2020 vanaf 12:00 uur openen wij onze restaurants en terrassen feestelijk met bubbels voor onze eerste 30 gasten. Ook kunnen bijeenkomsten tot 30 personen per 1 juni op 1,5 meter afstand plaatsvinden. Voor u bijeenkomsten boven de 30 personen hebben wij ook de oplossing! Kijk dan eens naar Hybrid Meetings. Voor informatie over onze huisgewoontes en protocollen verwijzen wij u graag door naar de Hotel Hygienics en Meeting Hygienics. Daar wordt beschreven wat u van ons kunt verwachten met betrekking tot veiligheid en hygiëne. Team Rotterdam Airport Hotel is ontzettend blij dat wij u weer mogen verwelkomen in onze groene oase! 06-05-2020 Hoera! Goed nieuws tijdens de persconferentie van 6 mei 2020. Per 1 juni openen wij onze restaurants en terrassen voor iedereen die in goede gezondheid is. Onze Hotel Hygienics beschrijven hoe wij omgaan met de maatregelen. Indien u hier vragen over hebt kunt u contact met ons opnemen. Vraag dan naar een manager, die kan u van alle juiste informatie voorzien. www.airporthotelrotterdam.nl/hotel-hygienics/ 01-05-2020 Team Rotterdam Airport Hotel is blij te vermelden dat onze restaurant faciliteiten per 1 mei weer geopend mogen worden voor hotelgasten. Iedereen mag tijdens het verblijf de bestelde ontbijt, lunch en diner nuttigen in de Green Room, het restaurant of één van onze terrassen. Hierbij dragen wij samen met de gast zorg voor de 1,5 meter afstand norm en worden alle verdere maatregelen ook zorgvuldig nageleefd. Uiteraard blijft de kosteloze roomservice ook een optie. “De medewerkers gebruiken bij het bereiden en serveren van eten te allen tijde handschoenen. Het serveren gebeurt op afstand. De bestelling wordt op een tafel of kar neergezet, de medewerker neemt afstand en geeft u de ruimte om de bestelling van de tafel of kar te pakken. Zo vermijden we direct contact en kunt u onbezorgd genieten van uw gerecht.” – Mariska Lourens en Arthur Hagenbeek, Directie Rotterdam Airport Hotel. 21-04-2020 Het corona virus heeft een grote impact op ons land. Om de druk op de zorg draagbaar te houden heeft de overheid besloten de maatregelen door te trekken tot 20 mei. Verwacht en zeer begrijpelijk, maar toch erg onzeker. Wij missen u ontzettend en hebben alle tijd die over was benut om een plan op te stellen, voor wanneer wij onze restaurant- en vergaderdeuren weer mogen openen. Het plan genaamd Hotel Hygienics – 7 maatregelen voor een veilige en hygiënische omgeving. Wij hopen uw vertrouwen te hebben, dat wanneer Mark Rutte aankondigt dat wij weer open mogen gaan, ons hotel er klaar voor is. Bekijk het hier: www.airporthotelrotterdam.nl/hotel-hygienics/ 31-03-2020 Wij begrijpen dat er naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 31 maart veel vragen zijn over uw (toekomstige) reservering bij het Rotterdam Airport Hotel. Dit kan zowel gaan over het bijeenkomen van mensen in een besloten omgeving zoals vergaderingen, trainingen en congressen, maar ook uw weekend weg of uw huwelijksfeest. De Rijksoverheid communiceert dat voor evenementen met een vergunnings- of meldplicht geldt dat zij tot 1 juni zijn verboden. Alle niet vergunningplichtige bijeenkomsten (tot 30 personen) mogen plaatsvinden indien er 1,5 meter afstand tussen ieder persoon wordt bewaard en alle maatregelen veilig en nauwkeurig worden opgevolgd. Dit geldt ook voor overnachtingen. Onze brasserie blijft tot ten minste 28 april gesloten. Hierdoor kunnen wij tot die tijd enkel roomservice en thuisbezorging faciliteren. Voor de volledige uitleg vanuit de Rijksoverheid, klik op de knop. Maatregelen Corona virus 26-03-2020 Wij begrijpen dat er naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart veel onduidelijkheid heerst over het bijeenkomen van mensen in een besloten omgeving zoals vergaderingen, trainingen en congressen. De Rijksoverheid communiceert dat voor evenementen met een vergunnings- of meldplicht geldt dat zij tot 1 juni zijn verboden. Alle niet vergunningplichtige bijeenkomsten (ongeacht het aantal personen), dus ook de bijeenkomsten die plaatsvinden in Rotterdam Airport Hotel, zijn niet toegestaan tot 6 april. Deze maatregel zal op 31 maart worden heroverwogen. Zie voor de volledige uitleg vanuit de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart en lees voor de volledigheid ook de laatste regel onderaan het artikel. Vooralsnog hopen wij, uiteraard alleen onder de juiste (veilige) omstandigheden, dan ook vanaf maandag 6 april onze deuren weer te mogen openen en uw bijeenkomsten weer te mogen faciliteren. Wij volgen de informatie en richtlijnen vanuit de Rijksoverheid op de voet en informeren u na 31 maart. We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid in deze onwerkelijke tijden. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via 010 – 462 55 66 of welkom@bestwesternrotterdam.nl  15-03-2020 Restaurant tijdelijk gesloten Geachte gast – Helaas zijn wij genoodzaakt om ons restaurant tijdelijk te sluiten wegens de regeringsmaatregelen die wij vanaf 15 maart 2020 tot ten minste 20 mei 2020 zijn geacht te hanteren. Het hotel blijft geopend! Hotelgasten kunnen gebruik maken van ontbijt, lunch en diner. Wij bezorgen dit als kosteloze roomservice of de hotelgast mag plaatsnemen in onze Green Room, ons restaurant of één van onze terrassen, uiteraard de 1,5 meter regelgeving in acht nemende. 09-03-2020 Preventieve maatregelen De volgende (desinfectie) middelen zijn op locatie in gebruik:

 • Desinfectiemiddel in openbare ruimtes zoals het restaurant, receptie en liftlanding;
 • Desinfectieflesje en tissue doos op de voorzitterstafel in alle meeting zalen;
 • Gebruik papieren servetten en lopers i.p.v. linnen;
 • Een infrarood- of oorthermometer met kapjes is aanwezig bij de receptie om bij twijfel over verhoging de temperatuur op te meter.

Extra maatregelen rondom schoonmaak worden getroffen:

 • Deurklinken worden dagelijks gedesinfecteerd door de housekeeping;
 • Extra schoonmaakrondes worden uitgevoerd in openbare toiletten en op openbare buffetten;
 • Vergader- en restauranttafels worden aan het eind van de bijeenkomst, ontbijt, lunch of diner goed afgenomen met een desinfectie spuit en papieren doek.

In verband met voedselveiligheid, worden onderstaande maatregelen getroffen:

 • Bij bereiding van voedsel wordt te allen tijde latex handschoenen gedragen en regelmatig vervangen;
 • Er wordt extra serveerbestek op de koffie/thee-, ontbijt-, lunch- en dinerbuffetten neergelegd en deze worden regelmatig vervangen;
 • Hele broden worden voorgesneden in de keuken en worden als plakken aangeboden op het buffet (voorzien van tang);

Om onze gasten te voorzien van informatie en tips rondom preventieve maatregelen, communiceren wij het volgende op locatie:

 • Middels onderstaande banner informeren wij gasten in de algemene ruimtes over preventieve maatregelen die zij kunnen volgen;
 • In onze toiletten vragen wij gasten om de deur te openen met behulp van een tissue, doekje of papiertje om fysiek contact met de deur te voorkomen.
 • In onze toiletten bij de wasbakken, geven wij onze gasten tips over het handen wassen.

Persoonlijke hygiëne medewerkers Het invoeren en (controleren op) naleven van preventieve maatregelen is onze ondernemersverantwoordelijkheid. Bij verkoudheidsklachten, koorts en/of luchtwegklachten of terugkomst uit en risicogebied (China, Italië, Iran en Zuid-Korea), worden medewerkers verzocht om dit direct te melden bij hun locatiedirecteur, contact op te nemen met hun huisarts en om thuis te blijven. De volgende persoonlijke hygiëne maatregelen gelden voor alle medewerkers op onze locatie:

 • Was je handen regelmatig en zorgvuldig met zeep (minimaal 10 seconden onder de kraan);
 • Desinfecteer je handen na het wassen met desinfectiemiddel;
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan;
 • Hoest en/of nies in de binnenkant van je elleboog met je hoofd naar beneden (en dus niet in je handen);
 • Gebruik als je verkouden bent een papieren zakdoek en gooi deze weg in een afgesloten vuilnisbak en was vervolgens je handen;
 • Vermijd een handdruk of ander fysiek contact met gasten, klanten en collega’s;
 • Houd nagels kortgeknipt als je in de bediening of keuken werkt;
 • Doe iedere dag schone kleding aan.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, staan we altijd ter beschikking.


Amerikaanse vlag Dear guests, customers and visitors, Because of the Corona-virus and the applicable measures taken by the government, we have fully adapted our activities accordingly. With these measures we want to guarantee the safety of our guests, our visitors and our employees. We would like to report the following: Restaurant will open on June 1st Unfortunately we are obligated to close our restaurant from March 15, 2020 until May 31, 2020. Our hotel remains to be opened! Hotel guests can order roomservice for breakfast, lunch and dinner, with no extra roomservice fee. Our restaurant and terrace will open on June 1st 2020 at 12 PM. Precautionary actions - The following (disinfection) products are in use in the hotel: - Disinfection in public areas such as the restaurant, reception lift landing; - Disinfection bottle and tissue box on the chair table in all meeting rooms; - An infrared or ear thermometer with caps is available at the reception to measure the temperature when in doubt about an increase. - Additional measures regarding cleaning are taken: - Door handles are regularly disinfected by housekeeping; - Additional rounds of cleaning are performed in public toilets and the buffet; - As always, conference tables and restaurant tables at the end of the meeting, breakfast, lunch or dinner our well cleaned with a disinfectant spray and paper cloth. In connection with food safety, the following measures are taken - When preparing food, latex gloves are always worn and replaced regularly; - Extra serving cutlery is placed on the coffee and tea, breakfast, lunch and dinner buffets and these are replaced regularly; - Whole breads are precut in the kitchen and are presented as slices on the buffet (with tongs) - To provide our guests with information and tips about preventive measures, we communicate the following at our hotel: - By using the banner below, we inform guests in the general areas about preventive measures they can follow; - In out toilets we ask guests to open the door using a tissue, cloth or piece of paper to prevent physical contact with the door. In our toilets near the sinks we give our guests tips how to wash your hands. Personal hygiene of our employees Introducing and (checking for) compliance with preventive measures is our entrepreneurial responsibility. In the event of colds, fever and / or respiratory complaints or return form a risk area (China, Italy, Iran and South Korea) employees are requested to report this immediately to their director to contact the GP and to stay at home. The following personal hygiene measures always apply to all employees at the hotel - Wash hands regularly and carefully with soap (at least 10 seconds under the tap); - Disinfect hands after washing with disinfectant; - Touch the face as little as possible; - Coughing and / or sneezing inside the elbow with the head down (not in the hands); - If you have a cold, use a paper handkerchief and throw it away in a closed trash can, then wash your hands; - Avoid physical contact with guests, customers and colleagues; - Keep the nails trimmed when working in the ministry of kitchen; – Put on clean clothes every day. If you have any questions, we will always be there to answer them.


Coronavirus

Nederlandse vlagIn de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op. Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel heeft een Protocol Coronavirus opgesteld, waarmee we primair onze medewerkers inzicht willen geven en we er alles aan doen, middels preventieve hygiënemaatregelen op gebied van persoonlijike hygiëne(middelen), schoonmaak en voedselbereiding, om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We zijn alert op actuele informatie vanuit het RIVM en GGD en passen hierop het Protocol Coronavirus continu aan. We betrekken onze gasten door de belangrijkste hygiënetips te communiceren via banners in de openbare ruimtes.


Amerikaanse vlagIn the Wuhan region in China, an outbreak of a novel coronavirus also called severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) began in December 2019.  The virus can cause COVID-19 disease. Most patients have a fever and respiratory complaints.  The Chinese authorities are investigating the coronavirus together with the World Health Organization (WHO).  They are also investigating the source of the infections and are taking measures to prevent further spread of the virus. On 27 February 2020, the first patient was diagnosed with the coronavirus in the Netherlands. The virus has also appeared outside China, in Japan, Thailand, the United States, Germany, France Northern- Italy, South-Korea and Japan. Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel has drawn up a Coronavirus Protocol, with which we primarily want to provide our employees with insight and we do our utmost to prevent the spread of the Coronavirus as much as possible by means of preventive hygiene measures in the field of personal hygiene(s), cleaning and food preparation. We are alert to current information from the RIVM and GGD and continuously updating the Coronavirus Protocol accordingly. We involve our guests by communicating the most important hygiene tips via banners in public areas. Download de banner als PDF Coronavirusbanners